Ubytování Rusava – apartmán
Ubytování Rusava

Ubytovací řád

1. příjezd

Ubytování začíná prvním sjednaným dnem v odpoledních hodinách (od 14:00 do 15 hod.) a končí posledním sjednaným dnem v dopoledních hodinách (do 10:00 hod.), pokud není předem dohodnuto jinak. Při nástupu má ubytovaný povinnost poskytnout ubytovateli svůj doklad totožnosti nebo cestovní doklad k zápisu do Ubytovací knihy. Tato povinnost je dána Obecně závaznou vyhláškou obce Rusava. Bez poskytnutí těchto údajů při nástupu nebude ubytování umožněno.

 • Po příjezdu do obce Rusava se držte vpravo (směr koupaliště a přehrada), ubytování budete mít po pravé straně označeno reklamou.
 • V případě nečekaného zpoždění informujte prosím ubytovatele na tel +420 603 213 439.

2. odpovědné osoby

Veškeré provozní informace týkající se ubytování a pobytu v apartmánech Rusava konzultujte prosím s paní Evou Crlíkovou Janušovou, případně s jí pověřeným zástupcem.

mob: +420603213439
E-mail: janusova.eva@seznam.cz 

3. ubytovací řád

 • Po převzetí apartmánu si ubytovaný zkontroluje jeho vybavenost a technický stav, případné vady a nesrovnalosti nahlásí nejpozději do následujícího dne ubytovateli.
 • V ceně ubytování je zahrnuto k dispozici ložní prádlo.
 • Spotřeby energií a vody jsou součástí jednotkové ceny ubytování.
 • Spolu s určeným apartmánem je ubytovaný oprávněn užívat další přilehlé prostory objektu jako je zahrada, pergola s posezením a grilem, ruské kuželky, přilehlou kůlnu.
 • Pro účely parkování osobních vozidel je vymezen prostor na pozemku.
 • V apartmánech není dovolenou kouřit.
 • Pobyt se psem je povolen po dohodě s ubytovatelem.
 • Pro uskladnění kol a lyží je určen uzamykatelný prostor v dřevěné kůlně přímo u objektu.
 • Po celou dobu pobytu je ubytovaný povinen udržovat apartmán v pořádku a čistotě.
 • Ubytovaný je povinen po dobu pobytu dbát na to, aby při opuštění objektu byl tento řádně uzamčen a byla zavřena všechna okna tak aby nebylo možné nežádoucí vniknutí cizích osob či napršení dešťové vody do objektu.

4. ostatní

V případě zjištění poškození, ztráty či nefunkčnosti jakékoli součásti vybavení či objektu, ihned informujte správce. Při ztrátě klíčů od objektu, bude účtována pokuta na náhradu škody až do výše skutečně vynaložených nákladů.

5. opatření covid

 1. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb.nařizuje poskytovatelům krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb dodržovat následující pravidla:
 • a) při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech zajistí možnost dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci  dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),
 • b) ubytovací služby může poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby před zahájením ubytování splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16  prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 (čestné prohlášení) neprokáže, je provozovatel povinen takové osobě ubytování neposkytnout; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění podmínek podle bodu I/16.
 • čestné prohlášení obdrží každý klient při příjezdu na ubytování k vyplnění, v případě potřeby si můžu u ubytovatele zakoupit test a provést samotestování před nástupem na ubytování 
 •