Ubytování Rusava – apartmán
Ubytování Rusava

Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou.
Zákazník má právo, aby místo něj nastoupila na ubytování třetí osoba. V tomto případě se neúčtují žádné stornopoplatky.
 
Pokud jsou storno poplatky menší, než již zaplacená záloha, rozdíl je vrácen zákazníkovi.
 
Výše storno poplatku je závislá na tom, jak dlouho před začátkem pobytu nahlásíte jeho zrušení:
 
Do 30 dnů před nástupem na pobyt:
storno poplatek –  25% ze složené zálohy.
 
Od 29 dnů do 10 dnů před nástupem na pobyt:
storno poplatek – 50% ze složené zálohy.
 
Od 9 dnů do 4 dnů před nástupem na pobyt:
stornopoplatek – 75% ze složené zálohy.
 
Od 3 dnů a méně dní před nástupem na pobyt:
stornopoplatek – 100% ze složené zálohy.
 
Vyúčtování a vrácení zaplacené částky snížené o stornopoplatky se uskuteční do 14-ti dnů od doručení oznámení o storno pobytu.

Podklady k platbě a podmínky rezervace Vám budou zaslány po potvrzení přijetí objednávky.

Pokud ubytování nebude poskytnuto z důvodu vládního opatření omezení provozu služeb v souvislosti s onemocněním SARS-CoV, bude poskytnutá záloha na ubytování vrácena ve 100% výši objednateli.